Kotkongen

Kotkongen 2017

Kotkongen ble arrangert for første gang 23-24. juni 2017.

Følgende stilte lag:

Totalt 16 deltakere

Resultatliste

Resultat 2018
Under hver art står antall av hver art, den lengste og antall poeng dette har gitt til laget.

Poeng

Lag

Gjedde

Tryte

Ørret

7

Team Hitterdal

1 – 82 cm

3

5 – 24 cm

2

2 – 30 cm

2

3

Nyhetsbukta

 

 

2 - 26 cm

1

1 - 37 cm

2

2

Slaskeladden

 

 

1 – 30 cm

2

 

 

Gavekort fra Nettbutikken jakt og Fjellsport for konkurransens største fisk går til Team Hitterdal for Gjedde på 82 cm.