Kotkongen

Tryte (abbor)

Tryte (Abbor)

Om fisken

Tryta er en ren predator som kun spiser animalsk føde. En av de opprinnelige artene i vassdraget.

Fisk mellom 200 og 500 gram er god matfisk. Større fisk bør settes ut igjen. De kan inneholde masse miljøgifter.

Fisketips

Generelt

Tryta står gjerne på marekanter, eller ved strukturer som steiner og trær i vannet. Den biter best når det er høytrykk pga. lukket svømmeblære.

Meite

Bruk mark eller maggot ved bunnen for å få mange. Bruk død agnfisk som ørekyte for å få større fisker.

Flue

Bruk streamere, våtfluer eller tailfluer (str. s og m), gjerne rykket inn.

Spinn

Fargerike spinnere kan provosere tryte til å bite. Andre typer searchbait kan brukes til å lokalisere fisk. Woblere eller jigger opp til 10 cm. Dropshot funker bra om fisken ikke biter. Popper og spinnere er foretrukket teknikk når vannet er varmt.

Trolling

Woblere opp mot 10-12 cm, agnfisk eller jigger kan benyttes.

Vertikal

Isfiskeutstyr fungerer året rundt. Prikkfiske med jiggskalle eller dropshot er også naturlig å bruke.

Lenker