Kotkongen

Sørv

Sørv

Om fisken

Det er usikkert om sørv finnes over Skottfoss, men den er vanlig lenger nede i Skiensvassdraget.

Sørv kan minne om mort, men er høyere over ryggen og har mer markant rødfarge på finner.

Fisketips

Generelt

Liker seg på grunt vann med mye vegetasjon

Meite

Bruk mark, mais, deig eller brød.

Lenker