Kotkongen

Sik

Sik

Om fisken

Det er usikkert om siken er opprinnelig, eller blitt satt ut for å sikre mat i dårlige tider av prester som også spredte budskapet om poteter. På 1900-tallet ble det satt ut minst 125 000 sikyngel i to omganger i Norsjø.

Vafisket etter sik som gyter på elvene i november er en tradisjonell fiskeform som minner om notfiske.

Siken regnes som den mest tallrike arten i vassdraget, og har nok i stor grad fortrengt både røye og krøkle. Den er viktig mat for store predatorer.

Sik regnes som en god matfisk, men kan være plaget med parasitter.

Fisketips

Generelt

Sik er løsmunnet og må krokes og kjøres forsiktig.

Meite

Bunnmeite med maggot eller mark er mest vanlig.

Flue

Norgesrekorden er tatt på flue. Det sier sitt! Tørrflue gjerne på kveldstid.

Spinn

Små spinnere eller sluker, gjerne med enkeltkrok eller lyskrok for isfiske er aktuelt. Microjigger eller dropshot med små jigger kan også fungere.

Vertikal

Saibiki-hekla kan fungere etter sik også.

Lenker