Kotkongen

Ørret

Ørret

Om fisken

Ørreten er vår mest utbredte og mest populære sportsfisk. Den smaker godt og biter på det meste. Dessuten gir den en kraftig kamp som hever adrenalinnivået hos de fleste.

Ørreten finnes både som anadrom stamme, sjøørret, og en innsjøstamme i vassdraget. Det er forsvinnende få sjøørreter som går opp hvert år.

Innsjøstammen er regnet som en fiskespisende storørretstamme, men på grunn av dårlige gyteforhold er det langt i mellom de virkellig store eksemplarene i vassdraget.

Heddalsvannet har de seinere åra levert de største ørretene, opp mot 10 kg, mens nedover i vassdraget er det sjeldent med fisker over 6 kilo.

Største kjente ørret tatt i vassdraget er på 12 kilo.

Fisk over 1,5 kg eller 50 cm er lite egnet som matfisk og bør settes ut igjen.

Fisketips

Generelt

Mindre ørret står gjerne under vegetasjon og beiter på insekter som faller ned.

Meite

Bunnmeite med mark er tradisjonsrikt, og av og til det beste.

Flue

Ørret er for mange en fisk de bare tar på flue, så her er det mye å velge i. Tørrflue er mest utbredt, men også nymfer, våtflue og streamere benyttes ofte.

Spinn

Som all rovfisk tar ørreten gjerne på det meste. Agnet bør være opp mot 15 cm, men det hender at storørreten også går på langt større gjeddeagn.

Trolling

Woblere opp mot 15 cm er mest vanlig, men også agnfisk (kot) benyttes.

Lenker