Kotkongen

Ørekyte

Ørekyte

Om fisken

Ørekyte er også en svartelistet fisk i vassdraget, men i praksis er den umulig å utrydde. Det er heller ikke offentlig vilje til å utrydde den. Den er spredd til mange vassdrag som følge av slapp kvalitetskontroll under utsetting av ørretyngel.

Den konkurrerer med yngel fra laks og ørret om maten, men er også byttefisk for større rovfisk.

Kan spises hel som sild, men ikke mye utnyttet.

Fisketips

Generelt

Fiskes lettest i bekker og langs land.

Meite

Bruk mark eller maggot.

Vertikal

Isfiskeutstyr bør fungere etter ørekyte også.

Lenker