Kotkongen

Niøye

Niøye

Det finnes tre forskjellige arter av niøye i vassdraget: Havniøye, elveniøye og bekkeniøye.

Artene kalles niøye pga gjelleåpningene på siden.

Niøyer er kjeveløse fisker som i voksen alder lever som parasitter på andre fisker.

Bekkeniøye er en ferskavannsart, mens de andre er anadrome.

Niøyer er viktig føde for mange andre arter.

Niøyer er omtrent umulig å fange på sportsfiskeutstyr.