Kotkongen

Mort

Mort

Om fisken

Mort er den siste arten som er registrert i vassdraget vårt, nærmere bestemt i Heddalsvannet.

Mort er en stimfisk som finner føde i bunnlag. Dette gjør at den kan ødelegge vannkvaliteten i mindre vann om bunnen inneholder miljøgifter.

Ettersom Heddalsvannet nok inneholder mange miljøgifter etter titals år med industri på Notodden er det fare for at også vårt vassdrag kan bli giftigere med mort tilstede.

Mort er ikke egnet som matfisk, men fiskes ofte for å benyttes som agnfisk.

Fisketips

Generelt

Mort er regnet som en morsom og takknemlig fisk å fange. Særlig for barn kan den være populær.

Stor mort har gjerne høy status blant meitefiskere.

Meite

Mort kan tas på de fleste agn.

Flue

Tørrflue anbefalles etter mort.

Spinn

Med ultralett utstyr kan man nok ta mort, særlig på microjigger.

Lenker