Kotkongen

Laks

Laks

Om fisken

Laksen var i mange år borte fra vassdraget. Den forsvant helt når Telemarkskanalen ble bygget, men kan ha forsvunnet allerede flere hundre år før, som følge av utbygging av vannkraft for jernverk og sagbruk fra 1500/1600-tallet.

På 70-tallet ble det startet opp med årlige utsettinger av laks i vassdraget.

Det kommer kun opp en håndfull lakser Norsjø hvert år. Det settes derimot ut tusenvis av lakseyngel årlig.

Laks er kjent som god matfisk, men i og med at det er såpass få i vassdraget bør de slippes ut om de ikke er utmattet eller blør.

Alle lakser som fanges skal registreres, også utenom konkurransen.

Også fra vårt vassdrag er historier om at arbeidsfolk på gårdene nektet å spise laks daglig kjent.

Fisketips

Generelt

Laksefiske er strengt regulert. I vassdraget er Bøelva, Sauarelva, Tinnåa og Heddøla regna som laksevassdrag. Dette er også områdene for å søke etter laks. For å fiske der må man løse eget statlig fiskekort.

Laksen tar egentlig ikke føde når den er i ferskvann, så hvorfor laksen biter vites ikke. Vi må anta at den provoseres til hugg.

I vårt vassdrag går laksen først opp i elvene i fra august.

Meite

Mark er et tradisjonelt valg etter laks, gjerne med rød ulltråd knyttet i kroken.

Flue

De fantastisk kreative laksesfluene er tradisjonsrike, men i dag benyttes det enklere fluere, og gjerne tubefluer.

Spinn

Både woblere, spinnere og sluker fanger årlig mye laks.

Trolling

I utgangspunktet vil utstyr etter ørret også fungere etter laks.

Lenker