Kotkongen

Kot (Krøkle)

Kot (Krøkle)

Om fisken

Kot er en av de viktigste artene i vassdraget, hovedsaklig i rollen som byttefisk for predatorartene. Den er også en av de opprinnelige artene, og har nok vært her siden istiden. Flere steder lever koten anadromt, men dette er ikke kjent med dagens bestander i Norge.

Koten er alteter, og enkelte individer kan bli kanibaler, såkalte kotkonger. Disse blir endel større, opp mot 30 cm. Ironisk nok er dette som oftest hunnfisk, så navnet er sånn sett helt feil.

Kot har en karakteristisk agurklukt.

Tidligere ble kot utnyttet som gjødsel og dyrefor. I enkelte land lages det forskjellige retter på kot.

Fisketips

Generelt

Koten går i store stimer pelagisk på dagtid, men kan spre seg når mørket setter inn og jakte nærmere overflata.

Meite

Det er en liten fisk, så agnet bør stå i forhold til det. Maggot på liten krok kan gjøre susen.

Flue

Små våtfluer eller nymfer kan fungere på kveldstid når koten jager i de øvre vannlagene.

Vertikal

Sabiki-hekler i kotstimer bør kunne gi fisk. Gjerne agnet med maggot. Husk et lodd/tung sluk i enden slik at hekla kommer kjapt ned.

Lenker