Kotkongen

Karuss

Karuss

Om fisken

Karuss var i en periode en populær fisk å ha i dammer gjerne for å rense vannet. Slik har den spredd seg til vårt vassdrag. Den har i alle fall vært her siden 1700-tallet.

I perioder med lite oksygen i vannet så kan den produsere alkohol for å overleve.

I vassdrag med gjedde karussen får en karakteristisk høy rygg.

Gullfisk er en nær slektning.

I Norge er karuss i dag ikke regnet som en god matfisk, men den var tidligere ansett som en delikatesse.

Fisketips

Generelt

Liker seg best i stille områder med mye vegetasjon.

Meite

Karuss blir regnet som en atig fisk å meite. Den biter forsiktig, og tar både mark, maggot og mais.

Flue

Tørrfluer bør kunne fungere.

Vertikal

Isfiskeutstyr med mormyshka, markklyse eller mais er verdt å prøve om man kan lokalisere karuss med båt, fra brygge eller bro.

Lenker