Kotkongen

Bleike (Røye)

Bleike (Røye)

Om fisken

Røya er nok den eldste fisken i vassdraget. I Norsjø finnes den i en spesiell dypvannsvariant som kalles bleike.

Røye er av mange regnet som vår beste matfisk, men bleike skal ikke være egnet som matfisk.

Røye er i stor grad fortrengt av sik, og spiser plankton pelagiskt og relativt dypt.

Fisketips

Generelt

Røya går dypt, 40-50 meter. De vil vil normalt ikke overleve å bli fisket til overflaten.

Vertikal

Sannsynlilgvis den eneste metoden som fungerer etter bleike. Ta gjerne fram isfiskeutstyret, men sett det på en kraftig stang og bruk ekstra tyngde på lokkeskjeia for å få den ned fort. Sildesluker bør også kunne fungere.

Lenker