Kotkongen

Ål

Ål

Om fisken

Ålen er totalfredet siden 2010 og oppført på norsk rødliste.

Ål er en katadrom fisk som lever i ferskvann, men gyter i saltvann.

Tidligere var det rikt med ål i vassdraget. Den europeiske bestanten er gått kraftig tilbake, 97-99%. Tall fra vårt vassdrag er ikke tilgjengelig.

Vannkraftturbiner, parasitter og varmere hav kan være vesentlige årsaker til ålens utryddelse. Også skarv som har innvadert innsjøer, også i våre vassdrag, utgjør en direkte fare for ålen.

Ål teller altså ikke med i Kotkongen, og ål som fanges skal settes skånsomt ut igjen. Vi ønsker imidlertid å få fangsrapporter på ål.

Lenker