Kotkongen

Arter

Det er minst 14 arter i Norsjø, men følgende 21 arter skal ha blitt fanget i vassdraget. Klikk på artsnavnet for flere detaljer.
Art Latinsk navn lokalt navn Norsk rekord KK rekord
Abbor Perca Fluviatilis Tryte 3,17 kg (Mjøsa, 1965) 37 cm (2017)
Bekkeniøye Lampetra planeri
Elveniøye Lampetra fluviatilis
Gjedde Esox Lucius 19,54 kg (Grøtlitjernet, 2017) 82 cm (2017)
Havniøye Petromyzon marinus
Karuss Carassius carassius 2,784 kg (Bergstjernet, 2004)
Krøkle Osmerus eperlanus Kot 64 gram (Hurdalssjøen 2005)
Laks Salmo salar 32,5 kg (Tana, 1951)
Mort Rutilus rutilus 1,16 kg (Haukvanet, 2009)
Røye Salvelinus alpinus Bleike (dypvannsform) 8,285 kg (Skogseidvannet, 2002)
Skrubbe * Platichthys flesus 2,9 kg
Sik Coregonus lavaretus 4,15 kg (Femundselva, 1968)
Sjøørret Salmo trutta 13,20 kg (Skibotnelva, 1975)
Nipigget stingsild Pungitius pungitius 3,39 gram (Kleppestaddammen, 2015)
Trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus
Suter Tinca tinca 3,96 kg (Østeråa, 2011)
Sørv Scardinius erythrophthalmus 1,46 kg (Skinnerflo, 2012)
Vederbuk Leuciscus idus 3,94 kg (Nes i Akershus, 2017)
Ørekyte Phoxinus phoxinus 4 gram, 15 cm (Lutvann, 1986)
Ørret Salmo trutta 15,3 kg (Mjøsa, 1981) 50 cm (2017)
Ål ** Anguilla anguilla 3,85 kg (Ranheim, 1985)

* Egentlig en saltvannsfisk (flyndre)

** Fra og med 1. januar 2010 var det forbudt å fiske ål i Norge, siden arten er utrydningstruet. Ål teller derfor ikke i Kotkongen. Ål som fanges skal settes skånsomt ut igjen.